Luksor - Dolina Królów

Luksor - miasto położone na brzegu Nilu. Uważane za największe muzeum na otwarym powietrzu. w 1979 Luksor znalazł się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Można tu znaleźć:

Świątynie w Karnaku - zespół świątyń, główna poświęcona bogowi Amon-Re. Jest to największa świątynia na świecie z salą kolumnową. Obok znajduja się świątynia Montu, boga wojny oraz sanktuarium  bogini Mut, żony Amona.

Dolina Królów - miejsce spoczynku faraonów XVIII - XX dynastii.  Rolę grobowców pełniły wykute w ścianach skalnych sale i komnaty. Wiele z tych grobów zostało jednak okradzionych. Jedynym grobowcem który uchował się przed złodziejami był grobowiec Tutanchamona. Znajdziemy tutaj 63 grobowce, m.in.:
  • Grobowiec Tutanchamona
  • Grobowiec Setiego I
  • Grobowiec Amenhotepa II
  • Grobowiec Ramzesa I
  • Grobowiec Ramzesa IV
  • Grobowiec Ramzesa V i Ramzesa VI
  • Grobowiec Merenptaha
Muzeum Luksorskie - Znajdziemy w nim dzieła sztuki, które poczodzą ze świątyń położonych na terenie starozytnych Teb. Najcenniejsze okazy pochodzą z grobowca Tutanchamona, m.in. złocona głowa bogini Hathor. Kolekcje wzbogacają także reliefy ze świątyni Echnatona w Karnaku oraz posągi.

Świątynia Luksorska - świątynia poświęcona trzem bogom, tzw. Tebańskiej Triadzie: Amonowi, Mutowi i Chonsowi. Została założona 1400 lat p.n.e.

Dolina Królowych - miejsce spoczynku żon faraonów oraz niektórych książąt. Archeolodzy odkryli tutaj 98 grobowców. Najbardziej znanymi są grobowiec Nefertari, żony Ramzesa II oraz grobowce synów Ramzesa III, Amonherchopszefa i Chaemuaseta.

Świątynia Hatszepsut - światynia w większości wykuta w skale. Niewielka jej część znajduje się na zewnątrz skalnej ściany. Składa się ona z trzech kaskadowych tarasów. Na środkowym tarasie zbudowane były dwie kaplice, Hathor i Anubisa. Pomiędzy nimi znajdowały się reliefy ze scenami z życia królowej. Na górnym tarazie znajdowało się wejście do Komór Odrodzenia Hatszepsut oraz jej ojca.
Światynia została odnowiona przez polską misję archeologiczną, która rozpoczęła się w 1961 roku. W 2002 roku została otwarta dla zwiedzających.

Kolosy Memnona - są to posągi jednego z faraonów - Amenhotepa III postawione około 1370 roku p.n.e. Mierzą one 17.9 metra wysokości, a waga to około 800 ton. Były one częścią światyni, jednak ta nie zachowała się ze względu na powodzie spowodowane wylewami Nilu. Posągi przedstawają faraona siedzącego na tronie, po bokach wykute są postacie kobiet- żony Teji oraz matki Mutemuji.

Medinet Habu - jest to zespół ruin, na które składa się m.in. świątynia Totmesa III, światynia groba oraz pałac Ramzesa III. Jednym z najpiękniejszych zabytków jest Brama Południowa. W starożytności kompleks pełnił funkcję administracyjną i otoczony był murami. Stanowiły częśćpałacu Ramzesa III. Najlepiej zachowanym obiektem jest świątynie Ramzesa III. Większą część wystroju świątyni stanowią reliefy o tematyce batalistycznej, związanej z pokonaniem Libijczyków przez faraona.

Ramesseum - jest to zespół światyń zbudowanych za panowania Ramzesa II. Dziś zostały z nich jedynie ruiny.

Deir el-Medina - osada w której przebywali rzemieślnicy, budowniczowie i artyści tworzący grobowce w Dolinie Królów

a także:
Świątynia Seti I 
Ruiny Świątyni Merenptaha 

Zdjęcia: