Werona

Werona kojarzy się większości z nas, turystów jednoznacznie z dramatem Szekspira Romeo i Julia, jednak miasto posiada o wiele więcej ciekawych miejsc i zabytków niż dom Julii z Capulettich.  Jednym z zabytków Werony jest amfiteatr z czasów rzymskich, zwany Areną. W 86 r. p.n.e. Werona została włączona do państwa rzymskiego. Od 489 r. miasto było stolicą państwa Ostrogotów. Warte zobaczenia są również grobowce Scaligerich, czyli członków panującej w Weronie rodziny della Scala, pochodzące z XIV w, uchodzą za wyjątkowo cenne zabytki gotyckie w Weronie. Sercem Werony jest Piazza dei Signori z zabytkowym Palazzo del Capitano i Palazzo del Comune z XII-XVI w., z wewnętrznym dziedzińcem i znajdującymi się na nim XV- wiecznymi schodami. Poza wymienionymi mieści się tutaj także dawna rezydencja rodu della Scala, XV wieczna Loggia del Consiglio, czyli niegdyś sala obrad rady miejskiej. Przy placu stoi również jedna z nielicznych prywatnych wież w mieście, czyli Torre dei Lamberti, zbudowana w 1172 roku. Na placu zobaczyć możemy także pomnik Dantego.

Pomimo iż dom Julii powstał zaledwie na początku XX w. w średniowiecznej kamienicy przy ul. Cappello 23 uchodzi za pierwszoplanową atrakcję Werony. Posąg Julii z brązu, naturalnych rozmiarów, zdobi jego dziedziniec, a turyści tłumnie dotykają piersi Julii wierząc, że przyniesie im to szczęście w miłości. Legendarny balkon dobudowano przed II wojną światową umieszczając pod nim tablicę z fragmentem sceny balkonowej. Natomiast grób Julii znacznie rzadziej odwiedzany znajduje się w krypcie pod krużgankami kościoła San Francesco al Corso. Według tradycji panny młode składające tam bukiety ślubne gwarantują sobie pomyślność w małżeństwie.

Zdjęcia: