Xian

Xi'an to miasto w środkowych Chinach, które powstało ponad 3100 lat temu i było stolicą 13 dynastii Chin. Zasadniczą atrakcją turystyczną jest muzeum Terakotowej Armii. Gliniane figury naturalnej wielkości mężczyzn ustawionych w szyku bojowym zostały odkryte przez chłopów kopiących studnię w 1974 roku. Armia znajduje się w grobowcu pierwszego cesarza Qin Shi, w odległości 1,5km na wschód od jego sarkofagu, Muzeum Terakotowej Armii składa się z trzech krypt o głębokości od 4 do 8 metrów mieszcząc 8 tysięcy figur, zostało otwarte w obecnym kształcie w 1994roku. Atrakcyjnym miejscem miasta Xi'an jest także położona w centrum, dzielnica muzułmańska z zabytkowym Wielkim Meczetem, wybudowanym za czasów dynastii Tang, jak też Wielka Pagoda Dzikich Gęsi - buddyjska świątynia wzniesiona w 652 roku, składała się pierwotnie z pięciu kondygnacji. Została przebudowana w 704 roku. Ówcześnie budowla osiągała wysokość 54 m, jednak pięć dekad później konstrukcja z ubitej ziemi, z kamienną fasadą zewnętrzną, zawaliła się. Cesarzowa Wu Zetian postanowiła odbudować pagodę w 704 roku, dodając do niej pięć kondygnacji. Niestety w 1556 r., podczas trzęsienia ziemi została poważnie uszkodzona i zniszczeniu uległy trzy kondygnacje. Ostatecznie ostało się siedem kondygnacji, które zachowały się do obecnego dnia, które są udostępnione turystom. Warty zobaczenia jest również Wielki Meczet, który jest niezwykłym przykładem asymilacji kultur. Największa świątynia muzułmańska w Chinach w niczym nie przypomina tradycyjnego meczetu. Meczet został zbudowany w 742 roku, jest ciągle używany przez chińskich muzułmanów. Charakterystyczna chińska architektura w postaci budynków i pawilonów, licznych dziedzińców została połączona z dekoracjami typowymi dla islamu z motywami muzułmańskimi.

Zdjęcia: