Klasztor Tashilhunpo

Tybet to wielkie wyzwanie dla turystów, głównie z uwagi na konflikty polityczne uniemożliwiające swobodne poruszanie się po tych terenach, jednakże będąc w Tybecie nie sposób pominąć Klasztor Tashilhunpo w Shigatse, będącego siedzibą Panczenlamy, drugiego co do ważności mnicha w Tybecie. Tashilhunpo jest to buddyjski zespół klasztorny, należy do szkoły Gelug, to najważniejszy klasztor w prowincji U-Tsang w Tybecie. Jest jednym z sześciu najważniejszych centrów tradycji Gelugpa. Został założony przez Jego Świątobliwość Dalajlamę I Gyalwa Geduna Drupa w 1447 roku i stał się największym i najbardziej prężnym klasztorem w całym Tybecie. Po tybetańskim powstaniu narodowym, które miało miejsce w 1959 roku, garstka mnichów Tashi Lhunpo wspólnie z wieloma tysiącami Tybetańczyków uciekła do Indii. Dzięki ich staraniom klasztor został przeniesiony do indyjskiego stanu Karnataka. Zasilany w ciągu wielu lat przez nowych rekrutów obecnie liczy ponad 250 mnichów. Większość tybetańskich klasztorów regularnie rozwija się, jednak Tashi Lhunpo wciąż napotyka wiele problemów.

Zdjęcia: