Watykan

Watykan to najmniejsze suwerenne państwo w Europie, ale i na świecie, mimo iż mieści się terytorialnie w granicach stolicy Włoch Rzymu (enklawa) jest samodzielnym państwem, z hierarchą na czele, jakim jest Papież, jednocześnie zwierzchnik kościoła. Poza specyfiką organizacyjną Watykan to miejsce pielgrzymek z całego świata, to miejsce kultu, do którego ściągają turyści nie tylko z uwagi na religijność, ale również na zabytki sakralne.


Centralną budowlą i zabytkiem Watykanu jest Bazylika św. Piotra powstała na tradycyjnym grobie św. Piotra. Monumentalna świątynia, serce Kościoła Katolickiego, gdzie odbywają się największe uroczystości i wydarzenia z życia Kościoła. Plac św. Piotra mieszczący się przed bazyliką codziennie przemierzają tysiące turystów i wiernych, a co niedzielę w południe skupia tłumy, chcące uczestniczyć wraz z Ojcem Świętym w modlitwie Anioł Pański. Bazylika wybudowana została w stylu renesansowym począwszy od roku 1506, a ukończywszy jej poświeceniem w 1626r.  Do grona architektów tej wyjątkowej świątyni zaliczają się postaci renesansu jak Rafael, Michał Anioł, czy Bernini i Bramante. Bazylikę wybudowano na planie równoramiennego krzyża greckiego z potężną kopułą nad środkiem i małymi kopułami nad czterema ramionami, swoją powierzchnią obejmuje 23000 m3 i jest drugim co do wielkości na świecie kościołem. Centralne miejsce zajmuje 29 metrowe tabernakulum nad głównym ołtarzem, znajdujące się u podnóża kopuły o rozpiętości 42 metrów. Charakterystycznym elementem wieńczącym budowlę jest kolumnada z osadzonymi posągami świętych, wraz z dobudowanymi bocznymi skrzydłami liczy 162 posągi świętych na balustradzie.


Obok Bazyliki św. Piotra istotnym zabytkiem sakralnym, ale i dziedzictwem kulturowym z dziedziny architektury i sztuki jest Kaplica Sykstyńska, która mieści się w Pałacu Watykańskim. Zbudowana 1471-1481 z fundacji papieża Sykstusa IV, skąd pochodzi jej nazwa, zajmuje pomieszczenie o długości 40,93 m, szerokości 13,41 i wysokości 20,70 m, które przykrywa  sklepienie kolebkowe. Słynie z fresków na sklepieniu sceny z księgi Genesis  namalowane 1508-1512 przez Michała Anioła, oraz na ścianie zachodniej za ołtarzem Sąd Ostateczny z lat 1535-1541 - również dzieło Michała Anioła.

Zdjęcia: