Kościół Św. Demetriusza

Demetriusz to imię oficera rzymskiego - męczennika, który zginął w Salonikach 26.X.306 r. i uchodzi za symbol Salonik. Kościół św. Demetriusza pochodzi z V w. i powstał wkrótce po śmierci świętego, którego imię upamiętnia, na miejscu jego kaźni, jest najważniejszym kościołem miasta, a sam święty jest patronem Salonik. Co roku dzień upamiętniający dzień śmierci świętego jest świętem miasta. Kościół posiada trzy boczne kaplice, znajduje się w nim muzeum, a także zespół podziemnych katakumb wraz z celą Demetriusza i relikwiarzem odnalezionym podczas prac remontowych.

Kiedy trwały prace nad odbudową świątyni, odkryto zapomnianą kryptę, prawdopodobnie częściowo przekształconą z rzymskich łaźni. Prawie w całości odbudowany po ogromnym pożarze w 1917 r. na planie pięcionawowym, po obu stronach ołtarza zachowało się sześć niewielkich mozaik, pochodzących z V-VII w., przedstawiających m. in. św. Demetriusza. Zabytek jest położony powyżej pozostałości po agorze i Rzymskim Forum. Jest to jedna z atrakcji turystycznych i sakralnych Salonik, jak i Grecji.

Zdjęcia: