Luwr

Najsłynniejszym muzeum Paryża jest Luwr, gromadzący bezcenne dzieła sztuki, nie tylko francuskiej. Poza swymi zbiorami jest zabytkiem wartym odwiedzin sam w sobie budynek Luwru, który w historii służył między innymi jako pałac królewski. Historycznie obecny budynek Luwru był  pałacem, wybudowany pod koniec XII wieku, miał formę zamku warownego. Po wojnie stuletniej po roku 1436 roku pełnił funkcję więzienia i arsenału. Dopiero w epoce renesansu za panowania Franciszka I stał się siedzibą króla, rozbudowywany przez kolejnych władców, przybrał obecny kształt i rozmiar. Założone w 1793r.

Muzeum Luwr (niegdyś Museum Central des Arts (Centralne Muzeum Sztuk Pięknych)) jest obecnie jednym z najstarszych, a zarazem jednym z najbardziej znanych muzeów świata, licząc wszystkie zgromadzone eksponaty na 380 tysięcy, przy czym jedynie 35tyś z nich jest udostępnionych zwiedzającym. Ciekawą formę wejścia do muzeum stanowi szklana piramida wybudowana w 1989 roku, która stała się symbolem Luwru, a i Paryża, po wielu kontrowersjach jakoby dzieło szatana złożone z 666 szyb (w rzeczywistości 672szt). Piramida przykrywa podziemny hall Napoleona, gdzie znajdują się przejścia do poszczególnych skrzydeł Luwru - Richelieu, Sully i Denon. Luwr leży w jednej linii z Polami Elizejskimi tworząc słynną oś historyczną Paryża.  Kompleks muzealny zajmuje powierzchnię 60600 metrów kwadratowych, dzieli się ono na 8 działów: Starożytny Egipt, Starożytny Bliski Wschód, Starożytna Grecja, Starożytny Rzym, Sztuka Islamu, Rzeźba, Malarstwo, Rzemiosło Artystyczne, Rysunek i Grafika. Obowiązkowo należy zobaczyć obrazy i rzeźby takie jak: Mona Lisa, Wesele w Kanie Galilejskiej, Wenus z Milo, Nike z Samotraki, czy Wolność wiodąca lud na barykady. Z pewnością jednodniowy pobyt w muzeum nie pozwoli na odwiedziny wszystkich sal i zobaczenie eksponatów, co skłania do ponownych odwiedzin Luwru.

Zdjęcia: