British Museum

British Museum to nie tylko kolejny punkt wycieczki po Londynie, to niezwykłe muzeum historii starożytnej, największe w Europie. Siedem milionów eksponatów zawiera liczne mumie, wazy i dzieła literackie. Założycielem muzeum był Sir Hans Sloan, a jego otwarcie nastąpiło w 1759 roku. Obecnie muzeum odwiedza około pięć milionów osób rocznie. Wyróżnikiem British Museum stanowi projekt największego zadaszonego dziedzińca autora Normana Foster. Początkowo muzeum zajmowało posiadłość w Bloomcbury Montagne House w pobliżu dzisiejszego budynku.

Zaczynając swoje funkcjonowanie od nieco ponad siedemdziesięciu tysięcy eksponatów kolekcji Sloana, z czasem zaczęło brakować miejsca, a od 1880 r. nastąpiło przenoszenie zbiorów dotyczących do nowego budynku w South Kensington, gdzie powstało Muzeum Historii Naturalnej. Dzięki temu podziałowi, a także budowie Białego Skrzydła - White Wing, zażegnano na jakiś czas problem braku miejsca, z którym Muzeum boryka się nieustannie. Po dziś dzień wiele eksponatów przechowywanych jest w podziemiach.

Zdjęcia: